Vergoedingen Tarieven


Vergoeding 

Diëtistepraktijk Louise Groot heeft met ALLE zorgverzekeraars contracten afgesloten. Vanuit de basisverzekering wordt per kalenderjaar 3 uur dieetadvisering (4 behandelingen) vergoed. Dit wordt in mindering gebracht op het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Daarnaast vergoeden aanvullende polissen in sommige gevallen extra uren dieetadvisering. Dit valt niet onder het eigen risico. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van dieetadvisering door u zorgverzekeraar indien u:

  • Een verwijzing van uw huisarts, specialist of tandarts heeft door middel van een ingevuld formulier ‘Verwijsformulier Diëtist’. (minder dan twee maanden oud)
  • U zich aanmeld via de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek bij de diëtist (Let op! Dit wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed)

Daarnaast heeft u het volgende nodig:

  • Uw Burgerservicenummer
  • De naam van zorgverzekeraar, de naam van uw verzekering en uw polisnummer
  • Een geldig legitimatiebewijs

Tarieven

Diëtistepraktijk Louise Groot hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals zij door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag.

Tarieven 2019 voor NIET gecontracteerde zorg
Intakegesprek met verwijzing (uitgebreide voedingsanalyse, voedingsadvies en bepaling lichaamssamenstelling)

Intakegesprek zonder verwijzing (uitgebreide voedingsanalyse, voedingsadvies en bepaling lichaamssamenstelling)

Intakegesprek Sport (uitgebreide voedingsanalyse, voedingsadvies en bepaling lichaamssamenstelling)

€ 77,50

 

€ 93,00

 

€ 93,00

Vervolg consult kort + bepaling lichaamssamenstelling € 31,00
Vervolg consult lang + bepaling lichaamssamenstelling € 47,50
Telefonisch consult 15 minuten € 15,50
Lekker Pûh!!! vervolgconsult € 39,50
Toeslag voor huisbezoek tot 10 km. € 15,00
tot 25 km. € 20,00
meer dan 25 km. € 25,00
Niet nagekomen consult** 1e consult € 45,00
vervolgconsult € 30,00
Toeslag nota per post € 2,00

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
1.  Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
2.  Indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt  aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

* De 3 uur vergoeding valt onder het verplichte eigen risico. De vergoeding voor dieetadvisering bij jongeren (<18 jaar) is ook drie uur maar valt niet onder het verplichte eigen risico.
** Indien u verhinderd bent om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, moet u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Afzegging kunt u uitsluitend persoonlijk telefonisch worden gedaan (tel: 06 11 256 261)

GROOT in de praktijk | Diëtistepraktijk Louise Groot, Dwingel 3, 1648 JM DE GOORN | 06-11256261 | info@dietistepraktijklouisegroot.nl